Yatırımcı İlişkileri Danışmanlığı

Şirketlerin, halka açıldıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünü oluşturması gerekmektedir.

Dumanlı Finansal Danışmanlık olarak halka arz öncesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak belirlenecek ve gerekli SPK lisanslarına sahip personele faaliyetleri ve takip edeceği işlemler konusunda destek verilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Biriminde çalışacak kişilerin kamuyu aydınlatma, sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı, kurumsal yönetim uygulamaları konusunda eğitim verilmekte ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin tam ve mevzuata uygun olarak yapılması konusunda destek verilmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümünün başlıca görevleri:

a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemektir.
Dumanlı Finansal Danışmanlık
Dumanlı Finansal Danışmanlık
Antrium Residence
Saray Mah. Harput Sok. 12.Blok D.6
Ümraniye - İstanbul