Halka Arz Danışmanlığı

Halka Arz Danışmanlığı
Halka arz bir şirketin hayatındaki en önemli kilometre taşlarından bir tanesidir. Dolayısıyla halka arz sürecinin başarılı olması büyük önem taşımaktadır.

Dumanlı Finansal Danışmanlık olarak halka arz konusunda 30 yılı aşan tecrübe ve bilgi birikimi ile halka arz sürecinin en iyi şekilde yönetilmesi ve başarıyla sonuçlandırılması için şirketlere danışmanlık hizmet veriyoruz. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler:
Halka arz ön hazırlık
 • Halka arz stratejisi Oluşturma
 • Şirketin halka arz hikayesinin oluşturulması
 • Şirketin halka arza uygun olacak şekilde yeniden yapılandırılması
 • Halka arz prosedürü ve halka arz sonrası yükümlülükler hakkında bilgilendirmesi
 • Şirket içinde çalışma grubunun oluşturulması
 • Halka arz takviminin hazırlanması
 • Bağımsız denetim kuruluşunun seçiminde destek verilmesi
 • Bağımsız hukuk firmasının seçiminde destek verilmesi
 • Aracı kuruluşlardan halka arz için teklif alınması
Halka arz Başvuru Hazırlığı

Aşağıda verilen başvuru süreçlerinde başvuruların tam, doğru ve zamanında yapılması için Şirketin yönlendirilmesi;
 • Esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacak başvuru
 • Hisse senetlerinin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacak başvuru
 • Hisse senetlerinin işlem görmesi için Borsa İstanbul’a yapılacak başvuru
 • Hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ve halka arzına ilişkin diğer ihraççı işlemleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank'a başvuru
Bu aşamada Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul personelinin şirket nezdinde yapacağı inceleme çalışmalarında da destek olunmaktadır.

Halka Arzda Görev Alan Kurumlarla Koordinasyon

Halka arz sürecinde bağımsız denetim, aracı kurum, hukuk firması ve reklam ve PR ajanslarının seçimi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank dahil olmak üzere tüm tarafların koordinasyonu tarafımızca sağlanmakta ve işlemler Şirketiniz adına takip edilerek halka arz sürecinin başarıyla ve aksaksız tamamlanması için azami gayreti gösterilmektedir.

Halka Arz Sonrası

Şirket hisseleri Borsa'da işlem görmeye başladıktan kamuyu aydınlatma, kurumsal yönetim gibi uyması gereken mevzuat hükümlerine tabi olmaktadır. Bu kapsamda şirketlere aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 • Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfası bilgilerinin hazırlanması
 • Web sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün hazırlanmasına destek olunması
 • İşlem görme sonrası yükümlülüklerin anlatılması
 • Kamuyu aydınlatma prosedürünün oluşturulması ve kamuya açıklanacak hususlar konusunda bilgilendirme