Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısından önem arz etmektedir. Yatırımcıların kararlarında şirketlerin kurumsal yönetim kalitesi, finansal performansları kadar tercih sebebi olmaktadır.

Şirketlerin gerek halka arz öncesinde gerekse Borsa'da işlem görmeye başlamasından sonra SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde uyması gereken hususlarda Şirkete destek verilmektedir. Şirketlerin mevcut üst yönetim yapıları Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında değerlendirilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulması gereken komiteler ve görev tanımları ve çalışma şekilleri belirlenmektedir.
Bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda
  • Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi de dahil) kurulması ile komitelerin göev ve çalışma esaslarının yazılması
  • Şirketin Kâr Dağıtım, Bilgilendirme, Ücret, Bağış ve Yardım politikalarının oluşturulması
  • Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi için gerekli aşamaların ve dokümantasyonun tamamlanması
  • Yatırımcı İlişkileri Biriminin kurulması, Sermaye Piyasası Lisanslı personel istihdamına destek olunması
  • Yıl sonlarında hazırlanması gereken Kurumsal Yönetim uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun hazırlanması
  • Genel kurul için gerekli dokümantasyonun hazırlanması ve kamuya yapılacak açıklamaların hazırlanması