Halka Arz ve Sermaye Piyasası Danışmanlığı
Dumanlı Finansal Danışmanlık
Dumanlı Finansal Danışmanlık başta Borsa İstanbul'da payların halka arzı olmak üzere kurumsal finansman ve yatırımcı ilişkileri konularında firmalara danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur.

Halka arz, birbiriyle bağlantılı çok sayıda ticari, finansal ve yasal ayrıntılı süreçleri içeren bir dizi işlemleri kapsamaktadır. Bu bağlamda her şirketin yapısına ve beklentilerine uygun hukuki altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi, şirketin yeniden yapılandırması önem arz eder.

Dumanlı Finansal Danışmanlık olarak halka arz için şirketin durumunun değerlendirilerek yeniden yapılandırılması ve halka arza hazır hale getirilmesi, halka arz stratejisinin geliştirilerek proje ekibi oluşturulması, doğru zamanlama ve eksiksiz planlama ile halka arz sürecinin kusursuz başarıyla tamamlanması konularında destek oluyoruz.

Halka arz sonrasında ise ilgililerin sermaye piyasası düzenlemelerine uygun şekilde yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda danışmanlık desteği sunuyoruz.
Halka Arz Danışmanlığı
Halka arz bir şirketin hayatındaki en önemli kilometre taşlarından bir tanesidir. Dolayısıyla halka arz sürecinin başarıyla yürütülmesi ve sonuçlandırılması büyük önem taşımaktadır.
Dumanlı Finansal Danışmanlık olarak Borsa İstanbul ve aracı kurumlarda halka arz konusunda edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübe ile bu sürecin en iyi şekilde yönetilmesi için şirketlere danışmanlık hizmet veriyoruz.
Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
Şirketlerin gerek halka arz öncesinde gerekse Borsa'da işlem görmeye başlamasından sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde uyması gereken hususlarda Şirketlere danışmanlık vermekteyiz.
Yatırımcı İlişkileri Danışmanlığı
Halka arz sonrası Yatırımcı İlişkileri Biriminde çalışacak kişilere kamuyu aydınlatma, sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı, kurumsal yönetim uygulamaları konusunda eğitim veriyoruz ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin tam ve mevzuata uygun olarak yapılması konusunda  destek oluyoruz.
Dumanlı Finansal Danışmanlık
Dumanlı Finansal Danışmanlık
Antrium Residence
Saray Mah. Harput Sok. 12.Blok D.6
Ümraniye - İstanbul